AANLEG EN RECONSTURCTIE ROTONDES EN KRUISINGEN

De aanleg of reconstructie van een rotonde of kruising is specialistenwerk. Het werk moet op tijd, professioneel en met een hoge kwaliteit worden uitgevoerd. Aan de andere kant is het zaak omomwonenden en passerend verkeer goed te informeren en minimaal te hinderen. Bij Wegenbouwbedrijf De Rooij komen alle disciplines samen in een totaalproject.

Aanleg en reconstructie rotondes en kruisingen

Contact