GLADHEIDSBESTRIJDING

Gladheid komt vaak onverwachts op. Dan is het van belang om snel actie te ondernemen. Wegenbouwbedrijf De Rooij beschikt over een flexibel, direct inzetbare dienst voor gladheidsbestrijding. Deze is bij uitstek geschikt voor inzet op bedrijfsterreinen en logistieke centra waarvoor wij graag met u een wintercontract afsluiten.

Gladheidsbestrijding

Contact